— delimitarea pe teren a unor parcele de recoltare a probelor de sol, omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare.

— recoltarea de probe medii agrochimice de sol din fiecare parcelã astfel delimitatã.

— efectuarea în laborator de analize agrochimice specifice dupã o metodologie standardizatã.

— elaborarea în faza de birou de cartograme agrochimice specifice pe care se grupeazã suprafeţele de teren cu însuşiri agrochimice asemãnãtoare.

— elaborarea planurilor de amendare şi fertilizare şi a recomandãrilor detaliate.

— corectarea dozelor de macroelemente şi microelemente.CARTARE AGROCHIMICA S.R.L. furnizeazã fermierilor dozele optime economic (D.O.E.) de macroelemente necesare pentru obţinerea recoltelor scontate, precum şi dozele corespunzãtoare maximului de profit specific şi dozele minime economic, dozele optime de amendamente calcaroase sau gipsice necesare corelãrii reacţiei solului

Mai mult

În acord cu instructiunile Institutului de Cercetare în Pedologie şi Agrochimie privind executarea studiilor agrochimice, cartarea agrochimicã a terenurilor agricole constã dintr-un ansamblu complex de lucrãri de teren, de laborator şi de birou efectuate în scopul aplicãrii raţionale a îngrãşãmintelor şi amendamentelor, diferenţiate în funcţie de înşuşirile solului şi cerinţele specifice ale plantelor, pentru realizarea în condiţii de eficienţã economicã a producţiilor vegetale scontate sub aspect cantitativ şi calitativ, în contextul sporirii şi menţinerii ridicate a fertilitãţii solului şi prevenirii poluãrii mediului ambiant.