DESCRIERE PROIECT

Achiziția de echipamente si dotări in cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

 

Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL in calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul „Achiziția de echipamente si dotări in cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”, Cod MySMIS: 104871, proiect demarat in data de 06.03.2018.

Proiectul “Achiziția de echipamente si dotări in cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”, cod SMIS: 104871, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către CARTARE AGROCHIMICA SRL și are o valoare totală de 1,290,256.60 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului), din care 838,643.81 lei (suma nerambursabilă solicitată), din care contribuția FEDR 712.847,24 lei și contribuția națională 125.796,57 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 29.02.2018 – 31.01.2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața a societății Cartare Agrochimica SRL in domeniul testărilor si analizelor tehnice prin achiziționarea unor echipamente performante si inovative. Achiziționarea acestor echipamente va permite dezvoltarea de noi servicii in cadrul firmei, care sa duca la creșterea avantajului competitiv pe piața a companiei, pe termen mediu si lung.

In urma realizării investiției campania va deschide un nou laborator in Regiunea Sud Muntenia, dotat la cele mai înalte standarde, unde va realiza o gama de testări si analize tehnice superioare din punct de vedere al calității, fata de ceea ce oferă in prezent. Acest aspect va conduce pe termen mediu si lung la creșterea avantajului competitiv pe piața a companiei. Societatea Cartare Agrochimica SRL urmărește prin realizarea acestei investiții creșterea cifrei de afaceri prin realizarea de investiții moderne care sa conducă la dezvoltarea sustenabila a societății.

Având in vedere scopul propus societatea dorește sa obțină un ajutor nerambursabil prin intermediul Programului Operațional Regional - Axa prioritara 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții POR 2014-2020 2.1. ”

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Operațiunea - 2.1.A Microîntreprinderi.

Obiectivul general propus de societate răspunde in totalitate obiectivului specific al axei prioritate, respectiv consolidarea poziției pe piața întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Naționala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Înființarea unui nou laborator in Regiunea Sud-Muntenia, in cadrul căruia vor fi realizate un număr de 8 analize tehnice, ca urmare a echipamentelor performante achiziționate prin prezentul proiect, începând cu primul an de operare al investiției.

2. Menținerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2015 (4 locuri de munca) pe perioada de implementare si de monitorizare a investiției. Crearea a 5 noi locuri de munca pana la sfârșitul perioadei de implementare si menținerea acestora pe întreaga perioada de monitorizare. Din cele 5 locuri de munca nou create 1 loc de munca va fi ocupat de o persoana care provine din categoriile defavorizate.

3. Achiziționarea a 15 echipamente de laborator performante pana la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului pentru realizarea de analize si testări tehnice.

Rezultate:

 1. Menținerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2015 (4 locuri de munca) si crearea a 5 noi locuri de munca, din care 1 loc de munca va fi ocupat de o persoana care provine din categoriile dezavantajate.

           Surse de verificare:

            - Extras Revisal
            - Contracte individuale de munca

 1. Achiziționarea a 15 echipamente performante de laborator pentru realizarea de analize si testări tehnice.

           Surse de verificare:

           - procese verbale de predare-primire, punere in funcțiune, recepție, certificate de garanție, declarații de conformitate

 1. Dotarea unui nou laborator si realizarea a 8 tipuri îmbunătățite de testări si analize tehnice, respectiv:

 • Analiza pH sol

 • Analiza humus

 • Analiza azot

 • Analiza fosfor

 • Analiza potasiu

 • Analiza Ah + Analiza SB

 • Analiza Granulometrie

 • Analiza carbonați

       Surse de verificare:

       - website-ul societății, contracte de prestări servicii, documente contabile

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro 


 Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 


 www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro