Este o societate, specializatã în consultanţã, elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, analize de apa si plante, evaluări şi scoateri din circuitul agricol, precum şi în prestarea de servicii  care au drept scop punerea cât mai deplinã în valoare a capacitãţii de producţie a terenurilor agricole, ridicarea fertilitãţii solurilor slab productive, introducerea în circuitul agricol a unor suprafeţe cât mai mari de terenuri neproductive, prevenirea şi combaterea unor fenomene naturale care influenţeazã negativ producţia agricolã.

 

CARTARE AGROCHIMICA S.R.L. executã un complex de lucrãri care constau în:

— delimitarea pe teren a unor parcele de recoltare a probelor de sol, omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare;

— recoltarea de probe medii agrochimice de sol din fiecare parcelã astfel delimitatã;

— efectuarea în laborator de analize agrochimice specifice dupã o metodologie standardizatã;

— elaborarea în faza de birou de cartograme agrochimice specifice pe care se grupeazã suprafeţele de teren cu însuşiri agrochimice asemãnãtoare;

— elaborarea planurilor de amendare şi fertilizare şi a recomandãrilor detaliate;

— corectarea dozelor de macroelemente şi microelemente.